About partners LT


Nome Associazione Caritativa Diocesana “Giustizia e Pace“

Giustizia e Pace onlus yra ne pelno siekianti asociacija, turinti apie 40 savanorių. Asociacija buvo įkurta grupelės vietinės Caritas organizacijos savanorių. Caritas dalijasi Katalikų bažnyčios misija tarnauti vargstantiems ir skatinti labdarą ir teisingumą visame pasaulyje. Ji skatina iniciatyvas, skirtas pažeidžiamiausiems visuomenės atstovams, t.y. vargšams, migrantams, benamiams ir kt. Organizacijos savanoriai užsiima įvairia veikla:  organizuoja veiklą centre, kuris padeda socialinių ir ekonominių problemų turintiems žmonėms, integruotis į visuomenę, turi maisto paskirstymo ir daugiakultūrinės veiklos centrus. Skatinama integruota žmogaus raida, kad blogiausioje padėtyje esančių ir nepasisekusių bendruomenių žmonės galėtų klestėti, gyventi taikiai ir oriai.

Asociacija dirba kartu su vietine Caritas organizacija Fano mieste. Caritas koordinuoja apie 30 parapijos centrų ir bendradarbiauja su viešosiomis socialinėmis tarnybomis. Caritas per metus padeda apie 800 žmonių, kurie susiduria su įvairiais poreikiais: ekonominėmis problemomis, nedarbu, apgyvendinimo iššūkiais ir pan. Pusė (50%) žmonių, su kuriais susiduriama, yra migrantai arba užsieniečiai.Nevalstiskā organizācija "Patvērums „Drošā māja""

Nevalstybinė organizacija “Safe house” buvo įkurta 2007 m. rugpjūčio 6 d. siekiant sukurti paramos paslaugas prekybos žmonėmis aukoms, legaliems imigrantams, įskaitant prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius ir asmenis, kuriems suteikiamas papildomos apsaugos statusas. Organizacija siekia:

 • užtikrinti asmens teisę gauti tinkamą pagalbą ir gynybą,
 • keisti visuomenės požiūrį į minėtų grupių asmenis,
 • skatinti prekybos žmonėmis aukų reabilitaciją ir reintegraciją į visuomenę,
 • teikti paramos paslaugas legaliems imigrantams, įskaitant prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius ir asmenis, kuriems suteiktas papildomos apsaugos statusas.
 • kurta interaktyvias įvairių specialistų ir prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir papildomos apsaugos statusą turinčių asmenų mokymo formas.


Association of Social Educational Initiatives Center PLUS (SEI)

Socialinio ugdymo iniciatyvos centras „PLUS“ (Lietuva) yra orientuotas į kultūrinės įvairovės ir tolerancijos skatinimą tarp įvairių etninių ir kitų socialinių grupių, demokratinių vertybių, daugiakultūrinio dialogo ir pilietinės atsakomybės. Taip pat siekiama sukurti geresnes sąlygas Lietuvoje gyvenantiems imigrantams ir pabėgėliams teikiant įvairias konsultacijas ir lietuvių kalbos kursus.“Baltijos Kompiuteriu akademija”

BKA yra vienas didžiausių informacinių technologijų mokymo centrų Lietuvoje ir vykdo veiklą nuo 1994 metų. BKA rengia ir įgyvendina mokymo projektus, padeda bendrovėms, viešosioms įstaigoms ir organizacijoms optimizuoti savo investicijas į mokymo programas ir patenkinti IT ir vadybos žinių poreikius. Taip pat BKA aktyviai dalyvauja socialiniuose projektuose, orientuotuose į socialinę atskirtį, su kuria susiduria įvairių visuomenės sluoksnių atstovai. Projektų, kuriuose dalyvavo BKA veikla buvo susijusi su užimtumo ir integracijos į darbo rinką skatinimu, kuris padeda geriau prisitaikyti prie besikeičiančių darbo ir verslo sąlygų bedarbiams, neįgaliesiems, vyresniems nei 45 metų asmenims bei gyventojams iš probleminių sričių ir kaimo vietovių.“Training 2000”

Suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacija, sertifikuota Marche regione regioniniam mokymui (VET) ir turinti patirties įvairiose švietimo srityse. ES lygmeniu, „Training 2000“ dalyvauja mokslinių tyrimų ir naujų mokymo (e-mokymosi) metodų, taikomų programose „LLP“ ir „ERASMUS +“, srityje. Nuo 1992 m. „Training 2000“ dalyvavo daugiau nei 170 tarptautinių projektų su partneriais iš daugelio Europos šalių, kurie apėmė mokytojų, migrantų integracijos, jaunimo ir senjorų mokymo, kvalifikacijos ir mokymosi įmonėse temas, EKS ir ECVET kompetencijų patvirtinimą. “Training 2000” skatina tęstinį mokymą Marche regione, žmonių grupėms

 1. šių sektorių mokymosi programose: turizmas, multimedija ir grafika, paslaugos (transportas, logistika, apskaita, socialinės paslaugos), aplinkos apsauga.
 2. samdomiems darbuotojams, bedarbiams ir mokyklų sistemos nebaigusiems asmenims, kurie registruoti vietiniuose darbo centruose.
 3. aplinkos tvarumo, bendruomenės plėtros, IRT ir mokymo srities specialistams“Baltijas Datoru akadēmija”

BDA yra pirmaujantis Baltijos regiono centras, skirtas mokyti ir sertifikuoti specialistus ir naudotojus IRT, projektų valdymo ir verslo procesų valdymo srityse.

BDA sėkmingai veikia nuo 1994 m., o nuo 2006 m. taip pat yra “Tet” (Lattelecom) grupės įmonė. „Tet“ (Lattelecom grupė) yra pirmaujanti elektroninių ryšių paslaugų teikėja Latvijoje ir 51% jos akcijų priklauso Latvijos vyriausybei.

BDA teikiamos paslaugos apima:

 • Darbuotojų mokymą;
 • Darbuotojų vertinimą;
 • Profesionalų sertifikavimą;
 • Projektų valdymą;
 • Verslo konsultacijas;
 • Kompetencijų sistemų kūrimą;
 • E-mokymosi sprendimų kūrimą;
 • Mokslinius tyrimus darbuotojų vertinimo ir plėtros srityse.


Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2019. gada 22. Marts, 10:58