Par partneriemNome Associazione Caritativa Diocesana “Giustizia e Pace“

“Giustizia e Pace” ir vietējā bezpeļņas brīvprātīgā apvienība ar aptuveni 40 brīvprātīgajiem. Asociāciju dibināja vietējā Caritas brīvprātīgo grupa. Caritas dalās katoļu baznīcas misijā, lai kalpotu nabadzīgajiem un veicinātu labdarību un taisnīgumu visā pasaulē. Tā veicina iniciatīvas, lai palīdzētu visneaizsargātākajiem cilvēkiem, piemēram, nabadzīgiem cilvēkiem, migrantiem, bezpajumtniekiem u.tml. Viņu brīvprātīgie sniedz atbalstu vairākos centros: centrs, kas palīdz cilvēkiem ar sociālekonomiskām problēmām un atbalstīta viņus reālā sociālā integrācijā; pārtikas izplatīšanas centrs; Centrs, kas organizē daudz kulturālas aktivitātes iebraucējiem. Tie veicina cilvēku integrālo attīstību, lai cilvēki visnelabvēlīgākajā situācijā, esošajās kopienās varētu brīvi atplaukt un dzīvot mierā un cieņā.

“Giustizia e Pace” strādā kopā ar vietējo Caritas organizāciju Fano, Itālijā. Caritas koordinē aptuveni 30 centrālo centru un sadarbojas ar valsts sociālajiem dienestiem (Fano pašvaldība). Caritas palīdz aptuveni 800 cilvēkiem gadā, kuri saskaras ar dažādākajām grūtībām, kā piemēram, ekonomiskajām, bezdarba, slimībām u.c. 50 % cilvēku, ar kuriem viņi sastopas, ir migranti vai ārzemnieki.


Nevalstiskā organizācija "Patvērums „Drošā māja""

Nevalstiskā organizācija “Drošā māja” tika izveidota 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pasākumus cilvēktirdzniecības upuriem, legālajiem imigrantiem, tostarp patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvās aizsardzības statuss, veicinot sekojošas aktivitātes:

•      nodrošinot personas tiesības saņemt pienācīgu palīdzību un aizsardzību,

•      sabiedrības attieksmes maiņa pret iepriekšminētajām personām,

•      cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas un reintegrācijas sabiedrībā veicināšana,

•      sniedzot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tostarp patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais aizsardzības statuss,

•        interaktīvu apmācības veidu izveide dažādiem speciālistiem un patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kam piešķirts papildu aizsardzības statuss.Association of Social Educational Initiatives Center PLUS (SEI)

Sociālās izglītības iniciatīvas centrs PLUS (Lietuva) ir vērsts uz kultūras daudzveidības un tolerances attīstības veicināšanu starp dažādām etniskajām un citām sociālajām grupām, viņu demokrātiskajām vērtībām, kultūru dialogu, pilsonisko atbildību. Kā arī, lai radītu labākus integrācijas apstākļus imigrantiem un bēgļiem, kas dzīvo Lietuvā, sniedzot dažādas konsultācijas un lietuviešu valodas kursus.

“Baltijos Kompiuteriu akademija”

BKA ir viens no lielākajiem jauno informācijas tehnoloģiju apmācību centriem Lietuvā. BKA ir apkopojusi savu pieredzi kopš 1994. gada. Akadēmija izstrādā un īsteno apmācību projektus, palīdz uzņēmumiem, valsts iestādēm un organizācijām optimizēt savus ieguldījumus apmācības programmās un apmierināt savas zināšanas IT un vadības menedžmentā. BKA aktīvi darbojas sociālajos projektos, kas ir orientēti uz sociālo atstumtību, ar ko saskaras iedzīvotāji (sabiedrības slāņi). Projekti, kuros piedalījās BKA, iepriekš bija saistīti ar nodarbinātības un integrācijas veicināšanu darba tirgū, kas palīdz labāk pielāgoties mainīgajai darba un uzņēmējdarbības videi bezdarbniekiem, jauniešiem ar invaliditāti, personām, kas vecākas par 45 gadiem, personām, kas dzīvo problemātiskos reģionos un lauku apvidos.

“Training 2000”

Ir pieaugušo izglītības un mācību organizācija, kas sertificēta Markes reģionā Itālijā reģionālajai apmācībai (Profesionālā izglītība un apmācība), ar pieredzi izglītībā un apmācībās dažādās nozarēs. ES līmenī Training 2000 ir iesaistīts jaunu apmācību (e-apmācību) metodoloģiju pētniecībā un izstrādē, kuru pielietot mūžizglītības un ERASMUS+ programmām. Kopš 1992. gada Training 2000 ir bijis iesaistīts vairāk nekā 170 starptautiskajos projektos, kura lielākā daļa partneru ir no Eiropas valstīm, apmācības ir bijušas saistītas ar instruktoru/ pasniedzēju apmācību, migrantu integrāciju, jauniešu un senioru apmācību, mācību prakšu nodrošināšanu uzņēmumos. Training 2000 veicina nepārtrauktas pilnveidošanās iespējas Markes reģionā nodarbinātajiem, bezdarbniekiem un cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, kas reģistrēti vietējos nodarbināto centros.


“Baltijas Datoru akadēmija”

BDA ir vadošais mācību centrs Baltijas reģionā profesionāļu un lietotāju apmācībai un sertifikācijai IKT, projektu vadības un uzņēmējdarbības procesu pārvaldības jomā, kas veiksmīgi darbojas kopš 1994. gada.

Kopš 2006. gada BDA ir arī Tet (Lattelecom) grupas uzņēmums. (Tet (Lattelecom grupa) ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā un 51% no tās akcijām pieder Latvijas valdībai).

 

BDA sniegtie pakalpojumi ietver:

• darbinieku apmācība

• darbinieku novērtējums

• profesionālā sertifikācija

• projektu vadība

• uzņēmējdarbības konsultācijas

• kompetences sistēmu izstrāde

• E-mācību risinājuma izstrāde

• pētniecība darbinieku novērtēšanas un attīstības jomā


Last modified: Monday, 1 April 2019, 10:33 AM