Par projektu

Pamatojoties uz Eurostat datiem, no 2017. gada imigrantu līmenis Eiropā samazinās, tomēr esošais imigrantu skaits katrā valstī turpina pieaugt. Lai mazinātu iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret iebraucējiem, tiek veicināti un īstenoti vairāki pasākumi. Šī projekta mērķis un galvenais rezultāts ir apkopojot sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādāt mūsdienīgu katrai ieinteresētajai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus un bēgļus, nodrošinot viņiem pamat zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Tomēr atliek pieminēt, ka šis mācību līdzeklis ir brīvi pieejams, tādēļ jebkurš interesents, kurš vēlās saņemt ieskatu par galvenajiem uzņēmējdarbības principiem, ir aicināts piereģistrēties, lai patstāvīgi izstudētu pieejamos mācību materiālus un izmantojamos resursus.

Programmas paredzamais apguves laiks ir 40h, tajā iekļaujot tādas tēmas kā 1) biznesa idejas atrašana, 2) biznesa plāna izveide, 3) biznesa formas izvēle, 4) biznesa idejas pozicionēšana, 5) finanšu vadība, 6) projektu vadība, 7) biznesa atbalsta iespējas un 8) aktuālie nodokļi. Projekta laikā programmu paredzēts apgūt izmantojot online pieejamās iespējas, kā arī klātienes tikšanās.

Pēc katra kursa pabeigšanas dalībnieks saņems apliecinājumu par attiecīgā moduļa pabeigšanu. Savukārt pēc visas programmas apguves, dalībniekam ir iespēja saņemt mentora atbalstu, kurš palīdzēs ar nepieciešamajām konsultācijām un sniegs nepieciešamo atbalstu, ja projekta laikā projekta dalībniekam ir biznesa ideja, kuru viņš vēlas realizēt.
Neesi malā stāvētājs!

Projekta ietvaros katram reģistrētajam dalībniekam, būs iespēja apgūt un saņemt apliecinājumu par katra kursa apguvi. Kopā ir izstrādāti 8 kursi, kuri ietver zināšanas gan par vispārīgiem uzņēmējdarbības principiem, gan konkrētās valsts specifiskās lietas un faktorus, kas būtu jāzina un jāņem vērā, uzsākot savu biznesu. Projekta ietvaros pēc apmācību norises tiem dalībniekiem, kuri pēc apmācību programmas ir ieinteresēti realizēt savas idejas tiks nodrošināts tūlītējs mentora atbalsts. Savukārt pēc projekta ietvariem, apmācību dalībnieks būs spējīgs patstāvīgi izlemt par atbalsta iespējām savas idejas realizēšanai.


Savu iegūto pieredzi vari dalīties arī Facebook lapā: https://www.facebook.com/forbusinessdevelopment/

Last modified: Friday, 10 May 2019, 1:04 PM