Apie projektą

Eurostato duomenimis, nuo 2017 m. imigrantų lygis Europoje mažėja, tačiau imigrantų skaičius kiekvienoje šalyje šiuo metu auga. Siekiant sumažinti neigiamą gyventojų požiūrį į imigrantus, skatinamos ir įgyvendinamos kelios priemonės. Šio projekto tikslas ir pagrindinis rezultatas – sukaupus socialinių organizacijų ir mokymo centrų patirtį ir žinias, sukurti modernią mokymo priemonę, kurią būtų lengva pritaikyti kiekvienai šaliai, o su IRT pagalba padėti skirtingo švietimo ir socialinio statuso migrantams ir pabėgėliams, suteikiant jiems pagrindines žinias apie verslo principus, verslo idėjos plėtrą ir taip paskatinti jų integraciją.

Tačiau verta paminėti, kad ši mokymo priemonė yra laisvai prieinama, todėl kiekvienas, norintis susipažinti su pagrindiniais verslo principais, kviečiamas užsiregistruoti, kad būtų galima susipažinti su turimomis mokymo medžiagomis ir ištekliais.

Programos mokymosi laikas yra 40 val. ir numatomos šios temos: 1) verslo idėjos paieška, 2) verslo plano sukūrimas, 3) verslo formos pasirinkimas, 4) verslo idėjos pozicionavimas, 5) finansų valdymas, 6) projektų valdymas, 7) verslo paramos galimybės ir 8) einamieji mokesčiai. Projekto metu programa yra sukurta taip, kad ją būtų galima išmokti interneto aplinkoje, įskaitant tiesioginius susitikimus.

Baigus kiekvieną kursą, dalyvis gaus atitinkamo modulio baigimo sertifikatą. Savo ruožtu, baigus programą, projekto dalyviai turės galimybę gauti paramą iš mentoriaus, kuris teiks konsultacijas ir kitą reikiamą paramą, jei projekto dalyvis turi verslo idėją, kurią nori įgyvendinti.
Nepalikite nuošalyje!

Kiekvienas registruotas dalyvis projekto metu turės galimybę įgyti ir gauti patvirtinimą apie kiekvienos temos išklausymą. Iš viso buvo sukurti 8 kursai, apimantys bendrųjų  verslo principų ir vietinės šalies konkrečių veiksnių, su kuriais turi būti susipažinta pradedant verslą, žinias. Projekto metu, po mokymų, dalyviams, kurie domisi savo verslo idėjų realizavimu, mentoriai teiks pagalbą. Vėliau, projektui pasibaigus, mokymų dalyvis galės savarankiškai nuspręsti, kokios paramos jam reiktų siekiant įgyvendinti savo verslo idėją.

Savo patirtimi galite pasidalinti projekto „Facebook“ puslapyje:

https://www.facebook.com/forbusinessdevelopment/

Last modified: Friday, 10 May 2019, 1:05 PM